Voortgang realisatie Nederlands handboek evenementen veiligheid

De realisatie van het handboek laat iets langer op zich wachten dan in eerste instantie gepland. In de afgelopen periode zijn bijeenkomsten met de expertgroepen van verschillende onderdelen gehouden. Hun opmerkingen en aanvullingen blijken zeer waardevol en steekhoudend maar ook van een dusdanige omvang dat extra tijd voor de realisatie van het handboek nodig is.

Het NHEV zal bestaan uit drie onderdelen namelijk:
deel 1 – Uitleg van het wettelijk kader, de rolverdeling en het proces aanvragen van een vergunning
deel 2 – Beschrijving van alle aspecten van een optimale veiligheidsorganisatie van een evenement
deel 3 – Begrippenkader

Deel 1 – Gemeenten
De ruwe opzet van onderdeel 1 van het handboek is in de periode januari – februari een aantal malen kritisch doorgenomen met adviseurs van de gemeente Dordrecht, Eindhoven, Helmond en Oss. Aan de hand hiervan is het onderdeel aangepast en op 21 februari is het eerste concept aan de Raad van Aangesloten gemeenten en de expertgroep gezonden.

Deze expertgroep bestaat uit:
1 Marieke Berkvens, Eindhoven247
2 Arie Willems, Gemeente Helmond
3 Wilma du Prie, Gemeente Dordrecht
4 Berno Velthausz, Gemeente Oss
5 Frank Mulders, Brandweer Nederland
6 Jan van Leeuwen, GGD-GHOR nederland
7 Arjan Venema, Veiligheidsregio Flevoland
8 Raymond Gleijm, Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond
9 Harm Rutgers, Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond
10 Roeland Bouwman, Veiligheidsregio Utrecht
11 Jeanette Isendoorn, Veiligheidsregio Noord Limburg
12 Remco van de Made, Landelijke expertgroep evenementen politie
13 Hans Vos, Landelijke expertgroep evenementen politie
14 Yvonne van Zuilen, Projectorg Korpscheftaken, Politieacademie
15 Toon Moeskoops, Projectorg Korpscheftaken, Politieacademie

Aan de experts is verzocht onderdeel 1 kritisch door te nemen en eventuele opmerkingen en aanvullingen per mail aan te leveren. Vervolgens zijn de reacties doorgenomen in een bijeenkomst op 15 maart bij de gemeente Oss. De experts adviseerden op onderdeel teksten in te korten en bij het wettelijk kader een korte beschrijving per wet op te nemen.
Aan de hand van de diverse opmerkingen wordt deel 1 nu aangepast en vervolgens opnieuw voorgelegd aan de experts.

Deel 2 – organisatie
In de periode medio december tot en met eind februari zijn met de experts bijeenkomsten gehouden over de betreffende onderdelen van deel 2 van het handboek. Hiervoor hebben de experts voorafgaand aan de bijeenkomsten een reactie aangeleverd die vervolgens zijn besproken.
Alle kritische opmerkingen en aanvullingen bleken zeer waardevol en steekhoudend, maar ook van een dusdanige omvang dat extra tijd voor de realisatie van dit onderdeel nodig is
De reacties zijn nu verwerkt tot scripts voor het aanpassen van de verschillende onderdelen.

Deel 3- begrippenkader
Als van de delen 1 en 2 een definitieve versie beschikbaar is, zal het begrippenkader worden uitgewerkt.

Planning
De volgende planning wordt aangehouden:
Verwerken reacties experts deel 1 en deel 2 – maart/april 2017
Terugkoppeling aan experts – mei 2017
Geplande oplevering NHEV 1.0 – juni 2017

Nieuwsbrief

1

Start en typen en druk op Enter om te zoeken