Bijeenkomst Raad van Aangesloten gemeenten 8 maart 2017

Op 8 maart jl. vond in het stadhuis van Den Bosch een vergadering met de gemeenten van de Raad van Aangeslotenen plaats.
De vertegenwoordigers van de gemeenten zijn door het bestuur geïnformeerd over de voortgang van de realisatie van het Nederlands handboek evenementen veiligheid en de bijbehorende planning

.

Ook heeft het bestuur een mogelijke samenwerking van de Handreiking Evenementenveiligheid (HEV) van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) en het Nederlands Handboek Evenementen Veiligheid voorgelegd aan de Raad van Aangeslotenen. De Raad van Aangeslotenen heeft aangegeven dat het positief staat tegenover de verkenning tot mogelijke samenwerking met het IFV.

Peter van der Geer van Event Acoustics en Willem Wester van De Regelaar verzorgden daarna een sessie over het thema Geluid bij evenementen. Mogelijke overlast en bewezen overlast voor publiek, personeel en de omgeving leidde tot een betrokken discussie onder de aanwezigen.

Nieuwsbrief

1

Start en typen en druk op Enter om te zoeken