Conceptversie 1.0 deel 1 (Gemeente) van het handboek verspreid

Mede dankzij de hulp van adviseurs van de gemeente Dordrecht, Eindhoven, Helmond en Oss is een conceptversie 1.0 van deel 1 tot stand gekomen. Deze versie op 21 februari aan de Raad van Aangesloten gemeenten gezonden en het is voorgelegd aan de expertgroep deel 1.

Aan deze experts is verzocht de conceptversie kritisch door te nemen en voor 13 maart eventuele opmerkingen en aanvullingen aan te leveren.
Op 15 maart vindt dan in Oss een bijeenkomst met deze experts plaats.

In deze expertgroep zitten de volgende functionarissen:
1 Marieke Berkven, Eindhoven247
2 Arie Willems, Gemeente Helmond
3 Wilma du Prie, Gemeente Dordrecht
4 Berno Velthausz, Gemeente Oss
5 Frank Mulders, Brandweer Nederland
6 Jan van Leeuwen, GGD-GHOR nederland
7 Arjan Venema, Veiligheidsregio Flevoland
8 Raymond Gleijm, Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond
9 Harm Rutgers, Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond
10 Roeland Bouwman, Veiligheidsregio Utrecht
11 Jeanette Isendoorn, Veiligheidsregio Noord Limburg
12 Remco van de Made, Landelijke expertgroep evenementen politie
13 Hans Vos, Landelijke expertgroep evenementen politie
14 Yvonne van Zuilen, Projectorg Korpscheftaken, Politieacademie
15 Toon Moeskoops, Projectorg Korpscheftaken, Politieacademie
16 Peter Paul Tenthof van Noorden, Rode Kuis.

Nieuwsbrief

1

Start en typen en druk op Enter om te zoeken