Introductie

Het Evenementenhandboek Veiligheid draagt bij aan de aanpak van veiligheid bij evenementen. Mede door ernstige incidenten is de behoefte aan meer eenduidigheid in de aanpak van de veiligheid bij evenementen toegenomen.

Gemeenten hebben behoefte aan een eenduidig toetsingskader om de plannen van organisatoren te kunnen beoordelen.

Organisatoren hebben op hun beurt baat bij een meer uniforme set van werkmethodes, waarop zij hun plannen kunnen baseren en waarop zij worden beoordeeld. En ook adviserende diensten zoals politie, brandweer en GHOR onderschrijven nut en noodzaak van een bredere gemeenschappelijke basis onder hun advisering aan gemeenten.

Het Evenementenhandboek Veiligheid zal die gemeenschappelijke basis gaan vormen. Het handboek baseert zich op de (van oorsprong Britse) Event Safety Guide (Purple Guide).

Al meer dan vijftien jaar is de Event Safety Guide het standaardwerk voor overheid en evenementenbranche in Groot-Brittanniƫ.

De Guide werd gebaseerd op good practices uit de evenementenbranche en is in de loop der tijd verder versterkt met wetenschappelijke inzichten en nieuwe ervaringen. De nieuwste versie verscheen in 2014.

De Stichting Evenementenhandboek heeft samen met een aantal voorlopers het initiatief genomen voor de ontwikkeling en het beheer van de Nederlandse versie van het handboek.

De stichting is een samenwerkingsverband tussen gemeenten, organisatoren en producenten van evenementen. In de komende maanden zal de stichting zich inzetten om samen met alle stakeholders het Evenementenhandboek Veiligheid te ontwikkelen.