Verspreiding van de conceptversie 0.2 Nederlands Handboek Evenementen Veiligheid vanaf 21 juli 2017

Het bestuur van de Stichting Evenementenveiligheid heeft vastgesteld dat de uitgereikte versie vooralsnog een conceptversie (0.2) betreft om aan de experts na de zomer de ruimte te kunnen bieden het concept nogmaals kritisch door te kunnen nemen en een reactie te geven op de inhoud.
Met de input van de experts kan het NHEV dan inhoudelijk worden verscherpt en uiteindelijk de versie 1.0 worden gerealiseerd.

Er is in zorgvuldigheid getracht zowel overheden als private partijen te betrekken bij de totstandkoming van het handboek. Helaas was het onmogelijk om iedereen te horen en alle meningen een plek te geven in de conceptversie. Wel wordt de conceptversie beschouwd als een uitnodiging aan alle betrokkenen om de Stichting van verdere feedback te voorzien.

Een digitale versie van het concept is op 6 juli onder de vertegenwoordigers van de Raad van aangesloten gemeenten en de experts verspreid en momenteel wordt het document verder vorm gegeven om de toegankelijkheid van de informatie te verhogen.
Rond 21 juli ontvangen de aangesloten gemeenten, de experts en andere belanghebbenden de vormgegeven versie.
Direct daarna is het document ook via de website op te vragen.

Nieuwsbrief

1

Start en typen en druk op Enter om te zoeken