Vormgegeven conceptversie 0.2 Nederlands Handboek Evenementen Veiligheid beschikbaar

Op donderdag 20 juli is de vormgegeven conceptversie 0.2 van het Nederlands Handboek Evenementen Veiligheid verspreid onder de aangesloten gemeenten en de experts. Door de vormgeving is de geboden informatie meer toegankelijk geworden.

Het document is vastgesteld als de conceptversie 0.2 omdat het document, na gebruik dit seizoen, eerst nog wordt voorgelegd aan de experts. Begin september worden de experts opnieuw gevraagd hun opmerkingen en eventuele aanvullingen aan te geven en worden deze als update verwerkt. De evenementenwereld is immers voortdurend in beweging en met hun input kan het NHEV inhoudelijk worden verscherpt en uiteindelijk de versie 1.0 worden gerealiseerd.

Via het mailadres info@evenementenhandboek.nl kan de digitale versie van de conceptversie worden opgevraagd.

Nieuwsbrief

1

Start en typen en druk op Enter om te zoeken