Bijeenkomst met experts en vertegenwoordigers aangesloten gemeenten 21 juni 2017

Op de 21e verdieping van het stadskantoor van de Gemeente Utrecht , met een prachtig uitzicht op de omgeving, is op 21 juni jl. een bijeenkomst gehouden met een groot aantal experts en de vertegenwoordigers van de aangesloten gemeenten.
In de bijeenkomst is het proces van de afgelopen maanden uiteengelegd en is vervolgens de conceptversie van het Nederlands Handboek Evenementen Veiligheid 0.2 aan de aanwezigen overhandigd. Ook zijn de experts bedankt voor hun hulp en inzet bij de totstandkoming van deze versie. Vervolgens is met elkaar getoost op de realisatie en de samenwerking.

.

Nieuwsbrief

1

Start en typen en druk op Enter om te zoeken