Woensdag 30 november krijgen de experts het concept handboek

Op 30 november (einde van de dag) ontvangen de experts en de Raad van Aangeslotenen de conceptversie van het Nederlands handboek evenementen veiligheid.

Deze zal per mail worden toegezonden. De experts met het verzoek hun specifieke onderdeel kritisch door te nemen en eventuele opmerkingen/aanvullingen te formuleren. Tijdens de bijeenkomsten met de expertgroepen (in de periode alf december – half januari) worden deze doorgenomen en besproken.

Nieuwsbrief

1

Start en typen en druk op Enter om te zoeken