Het 1e concept Nederlands handboek evenementen veiligheid is verzonden aan de aangesloten gemeenten en de experts!

Geheel volgens planning is op 30-11 het 1e concept van het Nederlands handboek evenement veiligheid aan de Raad van Aangesloten gemeenten gezonden en aan de experts.
Aan hen is deel 2 van het handboek gezonden; het volledige handboek zal straks bestaan uit drie onderdelen namelijk:

Deel 1 – Gemeenten
Dit deel gaat over de wettelijke kaders en richtlijnen die aan de organisatie van evenementen zijn verbonden, de rol en verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen (en wie zijn betrokken) en beschrijft de stappen die doorlopen worden voor het verkrijgen van een vergunning voor het evenement

Deel 2 – Organisatie
Deel 2 geeft een beschrijving van alle aspecten van een optimale veiligheidsorganisatie van een evenement. Van constructieve veiligheid van de bouwwerken, tot de veiligheid van bezoekers en werknemers en het beheersen van grote groepen bezoekers.

Deel 3 – Begrippenkader
De vele begrippen die in deel 1 en 2 zijn benoemd, worden in dit onderdeel alfabetisch weergegeven en uitgelegd.

Het onderdeel Organisatie is opgezet vanuit de informatie in de (van oorsprong Britse) Event Safety Guide, bij velen bekend als The Purple Guide. Aan de hand van de indeling van deze guide is de situatie in Nederland beschreven door schrijvers en specialisten uit de evenementenbranche.
De volgende stap is nu aan de experts. Zij zullen het concept doornemen en controleren op juistheid en volledigheid.
In de periode medio december – medio januari houden wij bijeenkomsten met de verschillende expertgroepen om hun opmerkingen door te nemen en daar waar nodig te bediscussiëren. De planning kunt u openen door op deze link te klikken.
De eerste ruwe versie van het onderdeel 1 (Gemeenten) is nu ook klaar en wordt medio december eerst met een kleine groep vertegenwoordigers van Gemeenten doorgenomen. Daarna zal het ook aan de Raad van Aangeslotenen en de expertgroep van dit onderdeel worden gezonden en zullen eventuele opmerkingen medio januari eveneens in een bijeenkomst met de experts worden besproken.
Als laatste wordt het begrippenkader aan het handboek toegevoegd. Naar verwachting zal dit onderdeel half januari klaar zijn.
.

Nieuwsbrief

1

Start en typen en druk op Enter om te zoeken