KNMI-Bijeenkomst Nederlands Handboek Evenementen Veiligheid enthousiast ontvangen

Op woensdag 5 oktober kwamen vertegenwoordigers van gemeenten, het veiligheidsdomein en evenementenbranche bijeen bij het gastvrije KNMI in de Bilt voor de bijeenkomst Nederlands Handboek Evenementen Veiligheid (NHEV).

Na een woord van welkom door voorzitter NHEV Laura Bouwmeester en strategisch business manager Jan Dekker van het KNMI vertelde weerdeskundige Hisso Horman over de informatie die het KNMI wel of juist nog niet kan verstrekken aan betrokkenen bij evenementen over de weersverwachting. Zo lichtte hij o.a. toe dat bij calamiteiten het KNMI altijd beschikbaar is voor informatie over de verwachtingen. Handig om te weten: de intensiviteit en exacte locatie van een zomerse onweersbui is pas zo’n 20 minuten voor aanvang nauwkeurig te voorspellen!

Hierna konden de aanwezigen twee workshops bijwonen. Eén over risicoscenario’s en crowdmanagement, bevlogen gepresenteerd door Jan Hoencamp en Desirée Segers van de vakgroep evenementen van de politie-eenheid Oost-Nederland. Zij vertelden over crowdcontrol tijdens grote evenementen als de Vierdaagsefeesten, Appelpop en The Passion in Amersfoort. Een tip van de sluier werd bijvoorbeeld opgelicht over de toepassing van risicoanalyses doordat Vierdaagsefeesten 2 dagen na de aanslag in Nice plaatsvonden of de extra maatregelen bij The Passion vlak na de aanslag in Brussel. Welke middelen zijn er en welke zet je in? Wat verwacht het publiek eigenlijk? Wat deel je wel en wat niet?

In de workshop van Madeleen Helmer (Klimaatverbond Nederland) en Ruud van Buren (Mojo) bespraken de deelnemers wanneer en welke informatie je aan het publiek verstrekt bij extreme weersomstandigheden als code oranje en rood. Naar voren kwam dat het moeilijk is – en blijft – op het laatste moment op een situatie in te moeten spelen. Daarom is het van groot belang ruim van te voren mogelijke scenario’s te benoemen, te bepalen welke maatregelen dan nodig zijn en welke informatie aan bezoekers kan worden verstrekt. Om paniek te voorkomen kan een goede presentator of speaker een cruciale rol spelen.

Aan het einde van de bijeenkomst presenteerde het bestuur de voortgang met betrekking tot het landelijke handboek. Het NHEV zal bestaan uit drie onderdelen: a) een uitleg voor de operationele organisatie van een evenement, b) een beschrijving van het gemeentelijk proces en procedures. En c) een begrippenkader met normen, wetgeving en definities.

Het schrijfproces vordert en eind oktober 2016 is het 1e concept klaar. Dit 1e concept wordt voorgelegd aan de expertteams waarna in de winter van 2016/2017 het 2e concept gereed moet zijn. Dan volgt nog een check door de reflectiegroep van de Raad van Aangeslotenen (aangesloten gemeenten) en streven we naar een definitief handboek eind februari 2017.

Met dank aan het KNMI, de sprekers en medeorganisator Het Klimaatverbond kijken we terug op een goede bijeenkomst met enthousiaste deelnemers.

De presentatie van het bestuur en van Jan Hoencamp zijn digitaal beschikbaar en op te vragen via info@evenementenhandboek.nl.

Nieuwsbrief

1

Start en typen en druk op Enter om te zoeken