Bijeenkomst Nederlands Handboek Evenementen Veiligheid 5 oktober 2016

Op woensdag 5 oktober is er een bijeenkomst bij KNMI in De Bilt van het Nederlands Handboek Evenementen Veiligheid

De gemeentes vanuit de Raad van Aangeslotenen, (semi-)overheid vanuit het veiligheidsdomein en experts uit de evenementenwereld ontmoeten elkaar in een aantrekkelijke setting.

De voortgang van het Handboek wordt besproken, en er zullen vast een aantal discussiepunten benoemd worden waarvan nu al wordt gesignaleerd dat de werkgroepen daarmee aan de slag kunnen.

Het programma van de dag ziet er als volgt uit:

12.00 – 13.00 uur Inloop met lunch en welkom

12.30 – 13.15 uur Plenaire Workshop Evenementen en extreem weer
Experts van het KNMI nemen ons mee in de invloed van klimaatveranderingen op het weer in Nederland. Met welke effecten dienen we bij de organisatie van evenementen rekening te houden? Welke rol speelt het KNMI hierbij?

13.30 uur en om 14.30 uur Deelsessie Workshop Publieksinformatie voor en tijdens extreem weer
Met Madeleen Helmer (Klimaatverbond) en Ruud van Buren (Mojo) bespreken we de organisatie rondom publieksinformatie en extreem weer. We hanteren drie tijdschalen: vóór het evenement (algemeen), tijdens het evenement (code oranje) en tijdens een kritieke situatie (code rood). Een aantal evenementen heeft de afgelopen tijd te maken gehad met extreem weer. Wat kunnen we leren van elkaar?

13.30 uur en om 14.30 uur Deelsessie Workshop Risicoscenario’s en crowd control
Met Jan Hoencamp (vanuit de politie o.a. betrokken bij Vierdaagse(-feesten), Giro Gelderland en Appelpop) verkennen we de vertaling van risicoscenario’s – zoals substantiële dreigingsniveau’s – in de maatregelen op crowdmanagement.

13.15 en om 15.15 uur Rondleiding KNMI (vol!)

15.15 -16.00 uur Voortgang Nederlands Evenementenhandboek Veiligheid en afsluiting

Bent u genodigd en heeft u zich nog niet aangemeld? Er zijn nog enkele plaatsen, aanmelden kan via: mailto:info@evenementenhandboek.nl

Let op: aanmelden kan in principe alleen op uitnodiging. Mocht u meer informatie willen vanuit uw expertise en betrokkenheid bij het onderwerp dan kunt u mailen naar mailto:info@evenementenhandboek.nl.

Nieuwsbrief

1

Start en typen en druk op Enter om te zoeken