André Rutten, projectmanager realisatie handboek

André Rutten is als projectmanager benoemd voor de realisatie van het handboek. André is vanuit de Kamer van Koophandel gedetacheerd. Hij kan bogen op een brede ervaring in soortgelijke projecten en hij kan vanuit een onafhankelijke rol het project leiden. André heeft inmiddels afspraken gemaakt met twee studenten (InHolland en Hogeschool Utrecht) over hun onderzoek voor hun eindscriptie naar de wensen en behoeften van gemeenten aan een Evenementenhandboek. Zij zullen de onderzoeken richten op proces, inhoud en vorm. Wij vertrouwen erop dat hun inzichten bijdragen aan de toepassing van een uniforme richtlijn. De resultaten van hun onderzoek zijn voor de zomer beschikbaar en zullen bij het samenstellen van het Handboek gebruikt worden.

Nieuwsbrief

1

Start en typen en druk op Enter om te zoeken